Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/includes/fbwpml.php) is not within the allowed path(s): (/home/qp026800:/usr/share/pear) in /home/qp026800/stavebninyprioritypartners.sk/wp-content/plugins/facebook-for-woocommerce/includes/Integrations/Integrations.php on line 61

Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/includes/Integrations/Bookings.php) is not within the allowed path(s): (/home/qp026800:/usr/share/pear) in /home/qp026800/stavebninyprioritypartners.sk/wp-content/plugins/facebook-for-woocommerce/includes/Integrations/Integrations.php on line 61
GDPR | Stavebniny - Priority

GDPR

GDPR – Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Spoločnosť PriorityPartners s.r.o., IČO: 52293963, DIČ: 2120969367 neposkytuje osobné údaje objednávateľa žiadnej tretej osobe. Odoslaním  kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
právo na informácie, ktoré sú plnené týmto obsahom,
právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracované, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby poskytovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
Poskytovateľ od klienta získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
Cookies
Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači. Svoj súhlas môže klient kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje nikdy nepoužívame na účely e-mailového marketingu.
Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Môžete tak urobiť e-mailom na info@prioritypartners.sk  alebo telefonicky na čísle: +0903868904.
Nesúhlas s použitím osobných údajov
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov. Našou povinnosťou je vymazať Vaše údaje z databázy a neponechanie Vašich osobných údajov pre ďalšie použitie.